CZ

o nás

Ve snaze o kvalitu našich výrobků a bezpečnost při jejich použití věnujeme velkou pozornost zkouškám a testům produktů DMX.

To by nebylo možné bez naší laboratoře, která je v současné době jedním z mála zkušebních institutů tohoto typu, které jsou zaměřeny na testování tesařských spojovacích elementů.

Laboratoř

1

Uvedení produktu na trh

Dříve, než se výrobek dostane do skladů a pak na pulty obchodů, je podroben řadě testů. Kontrolujeme jeho shodu s všeobecně platnými normami (např. PN-EN14545 i našimi interními jakostními standardy. Výsledky našich zkoušek potvrzují naše partnerská certifikační střediska - jako např. český TZUS, polský Institut stavební techniky ITB a Technická univerzita v Gdaňsku. Jelikož naše vnitřní standardy často převyšují všeobecně platné normy, zkoušky prováděné v polských a evropských institutech jsou pro nás čistá formalita.

2

Kontrola kvality

Základem dobrého produktu je dobrý projekt. Je však potřeba se vždy ujistit, zda výrobky dodávané spotřebitelům budou bezpečné a vhodné pro konkrétní úkoly. Tím se zabývá speciální tým, který kontroluje každou šarži spojek, která opouští továrnu. Kontrola má více fází, což značně zvyšuje úspěšnost při hledání defektů.

3

Laboratoř a dokumentace

Naše produkty procházejí mnoha přísnými kontrolami kvality. Všechny kontroly se provádí pomocí speciálních kontrolních a měřicích přístrojů. Podle našeho názoru jsou pro rozvoj kvality základem systematicky získávané a zdokumentované znalosti. Každý výrobek má svůj technologický list, prováděcí výkresy a historii protokolů o zkouškách. Díky tomu jsme schopni nejen rychle zavádět nové produkty splňující požadavky evropských norem, ale také optimalizovat řešení dostupná na trhu. Myšlenky, kterými se řídíme - Bezpečnost, Pokrok a Identičnost.

Historie

1996

1997

1998

1999

2001

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2013

2015

2018

2018

1996

Nová značka DMX® dělá své úspěšné první kroky. "Podrobujeme si" ocel univerzální ohýbačkou.

1997

Zahajujeme výrobu prvního L profilu s prolisem DMX® KP1.

1998

Vzniká první linka na výrobu spojek DMX®.

1999

Získali jsme pevní Technické schválení Institutu stavební techniky na spojovací materiál do dřeva v Polsku - to zní dobře!

2001

Vyrábíme již 1 000 000 spojek DMX® ročně.

2003

Zahájili jsme automatickou výrobu DMX® KP!

2004

Značka DMX® vyráží dobývat svět! Navázání stálé spolupráce s partnery z České republiky a Ruska.

2006

Začátek automatického kódování spojek DMX®.

2007

Spojky DMX® získávají první Evropské technické schválení.

2008

Čísla mluví sama za sebe: vyrábíme přes 20 000 000 kusů spojek DMX® ročně.

2009

Firma DOMAX změnila sídlo - byla zahájena výroba spojek DMX® v nové, modernizované hale v lokalitě Łężyce u Gdyně.

2010

Netypické spoje? Žádný problém! Nabízíme služky CNC na objednávku a díky tomu můžeme vyrobit nestandardní spojky.

2012

Spojky DMX® ve Střední Evropě a na Balkánu.

2013

Vyrábíme 50 000 000 spojek DMX® ročně.

2013

Nabídka značky DMX® se rozšiřuje o inovovaný systém spojek SD.

2015

Už je to tady! Nová větší výrobní a skladová hala Domax s modernizovaným expedičním oddělením.

2018

GRUNDLINE - Wprowadzamy nową markę podstaw słupa

2018

Nowe laboratorium firmy Domax! Rozszerzenie wewnętrzengo wyposażenia naszego laboratorium gwarantuje najwyższą jakość produkowanych przez nas łączników.