PL

Do pobrania

Pobierz katalog

W celu ułatwienia Państwu wyszukiwania Deklaracji Właściwości Użytkowych umieściliśmy poniżej listę dokumentów DOP dla naszych wyrobów. Pliki są możliwe do pobrania w postaci PDF.

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPr)

Z dnia 1 lipca 2013 roku Dyrektywa o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) została zastąpiona Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych 305/2011 (CRP) i wprowadziło obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi Europejskimi Normami ETA we wszystkich krajach członkowskich.

Z dniem 1 lipca 2013 roku wyrobom budowlanym wprowadzonym do obrodu i objętymi Zharmonizowanymi Europejskimi Normami (hEN) lub ETA musi towarzyszyć Deklaracja Właściwości Użytkowych (DOP). Jest to kluczowy element w przepisach CPR, który umożliwia znakowanie wyrobu CE. Producent, importer lub dystrybutor bierze prawną odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z właściwościami określonymi w DOP. Wraz z specyfikacją techniczną DOP, podaje wszelkie informacje m.in nośność, charakterystyka, które pozwalają określić czy dany wyrób spełnia odpowiednie przepisy w kraju członkowskim na rynku na którym wyrób ma być wprowadzony.

Tu znajdują się ulotki w formacie A4 gotowe do wydrukowania - można zostawić ją na sklepowej ladzie, dzięki czemu potencjalny klient będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje dotyczące produktu.

Nazwa Data aktualizacji Typ Rozmiar Pobierz
Pobierz zaznaczone

Zakaz modyfikowania plików