SK

Kreator DMX

Klincovanie drevených spojov to je sústava praktických nástrojov vypracovaných týmom odborníkov. Naše nástroje pomôžu zvoliť uholník a vhodné kolíkové spoje, určiť spôsob spojovania trámov alebo klincovania perforovaných doštičiek. Zvoľte nástroj a presvedčite sa, ako rýchlo si zvolíte spojku a určite pravidla jej namontovania.

Wybierz kreator

prejsť na
kreátor

Rozstupy skrutiek

S použitím tohto nástroja skontrolujete minimálne rozstupy a vzdialeností, aké by sa mali udržiavať pri montovaní skrutiek. Výpočty sa opierajú o normu PN-EN 1995-1-1 a Európske technické schválenie ETA-13/0393.
Okrem rýchlej informácie o tom aké skrutky a v akých rozstupoch montovať, dodáva kreator odpovedi na otázku: „Ako zvoli krútiaci moment skrutkovače podľa momentu skrutkovania skrutiek?“.

prejsť na
kreátor
ukázať
Video

Zvoľte spojku na základe rozmerov trám

Dans cet outil, les calculs techniques ont été condensés d'une manière transparente en sept étapes. L'algorithme repose actuellement sur un ensemble de cornières KP, KPL, KPS, KPK, KK, KL et les clous qui leur correspondent ANCHOR 35-125. L'ensemble se rétrécit en fonction des choix effectués, pour finalement indiquer une cornière et les clous les mieux adaptés à votre connexion bois. Indiquez l'arrangement de poutres, leurs dimensions et précisez où appliquer la force. Essayez dès maintenant !